Title Image

Känsloskolan

Känsloskolan är en affektfokuserad gruppintervention på KBT-grund som utvecklats på en mottagning för unga vuxna inom specialistpsykiatrin. Specialistpsykolog Jennie Billman tog fram Känsloskolan och prövade ut den inom ramen för sitt skriftliga specialistarbete. Mer om bakgrund och genomförande går att läsa på specialistbloggen, där hittas även Jennies skriftliga arbete och terapeutmanualen.

 

För verksamheter som önskar arbeta med Känsloskolan erbjuds nu en riktad digital utbildningsinsats med Jennie Billman för att komma i gång och få tillgång till allt arbetsmaterial.

Halvdagsutbildning i klinisk tillämpning av gruppbehandlingen Känsloskolan

Utbildningen riktar sig till arbetsgrupper eller enskilda kliniker som vill komma i gång och starta Känsloskolan. Översiktlig genomgång av teoretiska ramar och utgångspunkter ges men tonvikten ligger på att bli förtrogen med Känsloskolans grundstruktur och arbetsmaterial samt att föra dialog kring hur modellen kan användas, anpassas och utvärderas i aktuell verksamhet. Inför utbildningen får deltagare tillgång till allt arbetsmaterial som ingår – terapeutmanual, deltagarkompendium och ett psykoedukativt bildspel som används på gruppträffarna. För att få ut mesta möjliga av utbildningen behöver viss instuderingstid avsättas för att i förväg bekanta sig med arbetsmaterialet. På så vis lämnas mer utrymme under utbildningen till att fokusera på de frågor och funderingar som deltagarna har och möjlighet att resonera kring eventuella behov av anpassningar till verksamhetens målgrupp.

 

Halvdagen omfattar följande moment:

  • Presentation och bakgrund
  • Teoretiska ramar och utgångspunkter
  • Gruppterapi och gruppledarrollen
  • Gruppstart – intake och introduktion
  • Genomgång av respektive gruppträff:
   • Deltagares frågor och funderingar utifrån arbetsmaterialet
   • Kliniska erfarenheter och praktiska tips
  • Anpassning och utvärdering i den egna verksamheten

Kostnad för utbildning (3,5 h) inklusive arbetsmaterial är 16 000:- + moms.

 

Utbildningen sker via Zoom och hålls av Jennie Billman.

Jennie är legitimerad psykolog och specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Hon arbetar i specialistpsykiatrin inom Region Västerbotten. I en intervju på specialistbloggen beskriver hon mer om sin professionella resa, Jennie Billman: min professionella utveckling.

 

Vid intresse eller frågor, mejla till elin.wesslander@specialistpsykologi.se