Title Image

Verksamhetshandledning

När är du som mest i behov av handledning och vilken typ av handledning behöver du då?

Inom människovårdande yrken är vi vana att ta emot handledning på vårt arbete och ibland kan det tyvärr ske slentrianmässigt. Hos ew specialistpsykologi ab erbjuds handledning som skräddarsys efter den handleddes behov. Handledning kan ske individuellt eller i grupp och kan omfatta ärende-, metod- och processhandledning. Handledningen syftar alltid till att hjälpa den handledde vidare med det som just denne behöver.

Vanliga syften med handledning

Sedan 2005 har jag arbetat med handledning till behandlare inom bland annat ungdomsmottagning, ungdomshälsa, primärvård och psykiatri. Utgångspunkten är att bygga vidare på er befintliga kompetens med mitt kunnande inom beteendeanalys, kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). Jag har specialiserat mig särskilt på arbete med ungdomar och unga vuxna och en hjärtefråga är att verka för att skapa behandlingar som blir engagerande för denna målgrupp.

All handledning erbjuds på distans via video men kan även ske på plats i Umeå och vid enstaka tillfällen i Stockholm.

Förutom verksamhetshandledning erbjuder jag professionshandledning och specialisthandledning för psykologer. I specialistbloggen berättar psykolog Erik Martinsson Mäkelä om hur det är att gå i professionshandledning och vad det innebär.