Title Image

Konsulttjänster

Hos ew specialistpsykologi ab erbjuds konsulttjänster inom specialistpsykologi. Nedan följer exempel på vad detta kan innebära men överraska mig gärna med andra uppdragsförfrågningar så får vi klura gemensamt på hur jag kan vara till hjälp.

Mentorskap för professionell utveckling

Som mentor i ett specialistkollegium får jag vara med och skapa en plattform för psykologer under specialisering. En plattform som ger struktur och trygghet för att deltagarna ska kunna utforska och stötta varandra i den professionella utvecklingen. Mycket av arbetet handlar om att hitta vad specialistrollen innebär för just dem samt utveckling genom etiska diskussioner och arbete med att leda utifrån sin kompetens och roll. Kollegierna sker inom ramen för specialistordningen för psykologer men mentorskap för professionell utveckling kan även ske i andra forum om så önskas.

Faktagranskning och texter

Har anlitats av 1177 och umo.se för faktagranskning av texter gällande ångesttillstånd, psykologisk behandling och psykoterapi. Detta är en typ av uppdrag som jag gärna tar mig an och det kan gälla olika former av psykisk ohälsa, professionsfrågor för psykologer och psykoterapeuter samt annat relaterat till psykologi.

 

Jag är även intresserad av andra textrelaterade uppdrag och är en av medförfattarna till boken KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Utbildning

 

Med en bred erfarenhet av att skapa och hålla utbildningar samt att stötta andra i det arbetet är jag intresserad av utbildningsuppdrag i både stort och smått. Ämnen som jag ofta utbildar i är exempelvis självkännedom för behandlare, etiska dilemman och meningsskapande samtal med ungdomar och unga vuxna. Mer information om mitt arbete med utbildningar hittas här.