Title Image

Professionshandledning

Låt oss tillsammans skapa en oas i tillvaron där du kan stanna upp, ge dig själv utrymme och ta ut riktningen för din professionella utveckling!

I arbetet som psykolog utvecklas vi kontinuerligt och behöver då och då stanna upp för att notera var vi är just nu och vart vi är på väg. Medveten förändring i önskad riktning kräver betraktelseutrymme, mod och varsamhet med sig själv.

Professionshandledning hos specialistpsykolog Elin Wesslander innebär en skräddarsydd och flexibel handledning som utgår från dina behov, nu och framåt. Utifrån Elins långa erfarenhet som kliniker, handledare, utbildare, chef och specialistmentor finns en unik chans att i en och samma handledning erhålla bland annat metod-, ärende-, professionsutvecklande och konsultstärkande handledning.

Handledningen ges individuellt eller i öppna handledningsgrupper om så önskas. Den är tillgänglig för psykologer i hela Sverige och riktar sig särskilt till dig som arbetar som psykologkonsult i egen firma eller som ensam psykolog bland andra professioner. Handledning hålls främst via video men handledning på plats kan erbjudas i Umeå och med glesa mellanrum även i Stockholm.

Hur är det att gå i professionshandledning?

Psykolog Erik Martinsson Mäkeläs har gått i professionshandledning hos Elin Wesslander sedan oktober 2017. Han är legitimerad psykolog sedan 2013, har arbetat länge inom Kriminalvården och nu som psykologkonsult i eget företag. Så här säger han om att gå i professionshandledning.

Det var en lättnad att få börja med handledningen. Känner mig stärkt i att jag gör ett arbete som jag kan stå för och att jag kan tacka nej till uppdrag när det är lämpligt. Jag har fått stöd i hur jag kan förhålla mig till arbetet i stunder då privatlivet är tufft och jag har även fått tänka kring vad som ger mig glädje och flow i arbetet, vad jag vill göra som psykolog nu och framåt.

Den stora vinsten är kombinationen av klinisk kompetens i alla möjliga former och stöd i företagandet/konsultrollen, att jag kan få stöd i båda aspekterna i samma person är en stor fördel. För mig är det en stor trygghet att veta att vi har en etablerad kontakt. Jag räknar med att jag förr eller senare hamnar i något riktigt svår yrkesmässig situation, exempelvis att jag som inhyrd springer på rena missförhållanden någonstans. Ser det lite som en backup och en kvalitetssäkring att jag tar mitt ansvar som konsultpsykolog att se till att jag har någon med högre kompetens bakom som kan stödja.

Innehållet handlade om visionen och hur jag kunde ta konkreta steg åt rätt håll. Jag fick hjälp att tydligare brodera ut mina drivkrafter och identifiera hinder som kanske bara satt i mitt huvud.

Jag vill varmt rekommendera professionshandledning för den som hamnar i det vägskäl jag hamnade i. Vart ska jag nu?