Title Image

Terapeutens misstag

Om den mänskliga faktorn i terapiarbetet

Misstag i arbetet gör vi hela tiden, oavsett yrkesroll. I mitt terapeutiska arbete har jag ansträngt mig mycket för att inte göra fel och ibland har den ansträngningen varit ett misstag i sig. Terapeutiska misstag intresserar mig och jag har nu djupdykt i ämnet med syftet att hjälpa oss terapeuter att bli mer öppna för de misstag vi gör, öka chansen att vi uppfattar våra felsteg och även att vi hanterar dem på ett sätt som blir så bra som möjligt för de klienter vi möter.

Läsaren får ta del av olika typer av misstag, vilka konsekvenser de kan få samt hur vi kan hantera uppkomna situationer och våra egna känslor när misstagen är ett faktum. Till min hjälp har jag femton psykologer och psykoterapeuter som generöst delar med sig av egna misstag i terapiarbetet samt reflektioner kring det som skett.

Terapeutens misstag riktar sig till alla psykologer och psykoterapeuter, oavsett skolbildning eller tid i yrket. Boken läses gärna med en nyfikenhet på sig själv i terapeutrollen och sina egna felsteg. Den kan med fördel användas som diskussions- och reflektionsunderlag till kollegiala bokcirklar.

Sagt om boken

”Med hjälp av eleganta fallbeskrivningar, varvat med forskning och egna reflektioner, sätter författaren ord på de känslor som kan uppstå när misstaget i rummet sker. […] Det är lätt att ta boken till sitt hjärta och budskapen hjälper med lite extra fördragsamhet. Att fela är mänskligt, oavsett yrke.”
Jack Lukkerz, BTJ-häftet nr 10, 2023

 

“Elins bok är välkommen och viktig för såväl nya som erfarna psykologer! Om den hade funnits under mina år i Psykologförbundets etikråd hade jag tipsat om den många gånger.“
– Kristina Taylor, leg. psykolog och ordförande i Psykologförbundet

 

“Boken erbjuder många lärdomar för alla som lär sig bedriva psykologisk behandling – men är kanske ännu viktigare för oss som har jobbat några år. Den ger oss en inblick i de misstag vi ofta begår och vad vi kan lära oss av dem för att bli bättre.“
– Alexander Rozental, leg. psykolog, universitetslektor och docent

Utbildning & handledning

Vill du eller din verksamhet veta mer om terapeutiska misstag och kanske få arbeta med er professionella utveckling med boken som utgångspunkt? Här gärna av er med förfrågningar om workshop, föreläsning eller handledning.