Title Image

6 steg till professionell utveckling

I arbetet som psykolog och andra människovårdande yrken utvecklas vi kontinuerligt genom att vi utför vårt arbete och får erfarenheter som vi sedan kan dra lärdomar av. Det vi är med om påverkar vad vi blir bra på och det i sin tur påverkar ofta vilka steg vi tar i vårt arbetsliv.

 

Som nyutbildad är det lätt att tro att arbetsutvecklingen ska gå rakt uppåt men oftast fungerar yrkestrappan mer som på Hogwarts (sorry, läser Harry Potter för sonen just nu och fick feeling).

 

Trappornas positioner ändras, vi börjar gå åt ett håll men trappan svänger runt och den som ledde till ett ställe tidigare leder nu någon annanstans.

Hur är det för dig? Gör du något i ditt arbete som du inte hade tänkt dig att du skulle göra? Troligast är det så, du har kommit in på arbetsuppgifter, uppdrag eller tjänster som du inte hade tänkt dig utan som av olika anledningar råkat bli. Inget ont i det! Att våra yrkesliv kan fyllas med oanade uppgifter är en tillgång och något som ofta leder till professionell utveckling. Men är det den utveckling du önskar?

Då och då är det bra att stanna upp och titta på var du är, vart du vill nå och vilka steg som tar dig ditåt. Skapa dig en karta över din framtida professionella utveckling. Ett sätt att göra det är med hjälp av stegen i APA´s individuella utvecklingsplan.

 

 

Steg 1: Utvärdera värden, intressen och kunskaper

Första steget är att ta reda på vad som är viktigt för dig i arbetet och vilka intressen du har som du vill ska påverka ditt arbetsinnehåll. Fundera på vad som du värdesätter mest i ditt nuvarande arbete eller när du tänker på ett framtida uppdrag. Varför är detta viktigt för dig? Vad är det som motiverar dig att ta tag i arbetet varje dag och vilken typ av upplevelser håller ditt intresse uppe?

Fundera på vilka specifika intresseområden som du har, så som exempelvis arbetssätt, målgrupper och/eller problemområden. Vad är det som får dig engagerad?

Ta också med i beräkningen vilka kunskaper du redan har och dina professionella styrkor och svagheter.

Steg 2: Möjliga uppdrag och vad de skulle innebära

Nu är det dags att undersöka vilka uppdrag och tjänster det finns där ute som passar in med dina intressen och värden. Sök och kartlägg genom att intervjua andra yrkesverksamma, läs facktidningar och platsannonser, fråga i en relevant Facebookgrupp osv.

När du ringat in vad som är av intresse för dig så ta reda på hur den faktiska arbetssituationen ser ut i det arbetet. Hur skulle arbetsmiljön vara och passar det med din nuvarande livssituation?

Steg 3: Kunskaper och färdigheter som du behöver

Kartlägg vilka kunskaper och färdigheter som efterfrågas och behövs inom ditt utvalda område. Jämför dessa med det du redan kan och identifiera det du behöver utveckla. På vilket sätt kan du utveckla de aktuella färdigheterna och/eller kunskaperna? Är det en utbildning eller kurs som du behöver gå? Skulle det vara bra att få individuell guidning genom handledning? Finns det kollegiala sammanhang där du kan utvecklas?

Steg 4: Mål och strategi

Sätt upp mål för utvecklingen av dina färdigheter/kunskaper. När ska du ha uppnått dessa mål och hur ska du veta att du utvecklats tillräckligt?

Ta fram en konkret plan innehållandes strategi för inlärning och en tidsram för start och avslut.

Steg 5: Implementera din plan

Sätt så din plan i verket och börja ta stegen för inlärning. Använd dig av realistiska delmål och täta utvärderingar för att hålla styrfart. Identifiera milstolpar som du kan nå under vägen.

Visa din plan för en mentor/handledare/kollega och ta gärna hjälp med både utformning och genomförande. Kom dock ihåg att det är du som ansvarar för din utveckling och du som måste göra jobbet.

Steg 6: Gör om igen och igen

Du har ringat in vilken professionell utveckling du önskar. Du har tagit steg i den riktningen. Förhoppningsvis har du fått till förändringar som du värdesätter. Du jobbar i den situationen som blir det nya normala.

Efter en tid är det därför dags att köra samma vända igen. Omvärlden förändras, förutsättningar i arbetet förändras, din livssituation och dina intressen förändras och din kunskap och dina färdigheter utvecklas med tiden. Att stanna upp och ta ut riktningen för vår professionella utveckling är inget vi gör en gång och sedan är klara med för alltid. Det är något vi behöver då och då under hela vårt yrkesliv.

Om professionshandledning

Medveten förändring i värderad riktning kräver betraktelseutrymme, mod och varsamhet med sig själv. Det uppnås lättast i ett stödjande sammanhang. Låt oss tillsammans skapa en oas i tillvaron där du kan stanna upp, ge dig själv utrymme och ta ut riktningen för din professionella utveckling!

Blogginlägget är skrivet av Elin Wesslander som är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Specialistbloggen syftar till att sprida kunskap, inspiration och reflektion kring ämnen relaterade till yrkesutveckling för personer inom människovårdande arbeten.