Title Image

Handledning utifrån Terapeutens misstag

Handledning utifrån Terapeutens misstag

Handledning ska vara till stöd med det som är svårt och det vi önskar utveckla. I en tillitsfull grupp kan handledningen bli en trygg plats för att utforska det som är mest utmanande i ens arbete. Att parallellt med handledningen läsa boken Terapeutens misstag ger en hjälpsam inramning för att i grupp och individuellt finna det som behöver lyftas och mod att ta sig an det. Läs om erfarenheterna från en handledningsgrupp av psykologer som gjort just detta!

 

Nu finns reflektionsfrågor publicerade hos Natur & Kultur. Materialet är gratis och erhålles genom att skapa konto med sin mejladress. Hoppas de ska var till hjälp i handledning, i en bokcirkel, på specialistkollegier eller för egen reflektion vid läsning.

Terapeutens misstag – Natur & Kultur (nok.se)

Berätta om handledningsupplägget som ni önskade och varför ni önskade det?

 

Vi önskade ett upplägg som var tvådelat. Halva tiden av varje handledningstillfälle önskade vi få fokusera på en bok för att möjliggöra för en mer generell kunskapsinhämtning och utveckling i vår professionella roll. Resterande tid av handledningen önskade vi ärendehandledning med syfte att också utvecklas i vår professionella roll, men även för att få professionellt stöd vid utmaningar i vårt vardagliga arbete med att hjälpa våra klienter

Hur blev det?

 

Handledningen har genomförts enligt våra önskemål. Inför varje handledningstillfälle fick läsa ett par kapitel i boken ”Terapeutens misstag” för att sedan under halva tiden av handledningstillfället diskutera de teman som aktualiserats genom boken, t.ex. dela med oss av våra individuella erfarenheter utifrån temat, reflektera kring temat utifrån vårt arbetsuppdrag och den organisation vi befinner oss i. Under den andra halvan av handledningstillfället diskuterade vi aktuella ärenden från vår vardag som vi önskat hjälp med. Det har varit en bra fördelning av tiden och då vi haft mycket att diskutera har det gjorts en prioritering av det som känts viktigast!

Hur har det varit att delta i handledningen?

 

I samband med det terminsavslutande handledningstillfället har flera uttryckt att det varit en mycket positiv upplevelse – tryggt sammanhang och givande diskussioner! Det har varit väldigt givande att reflektera kring ”terapeutens misstag”, något som höjt taket i vår grupp ytterligare och skapat en trygghet i gruppen att det är ok att göra fel, och dela med sig av de fel man gör. Det går att lära sig själv och varandra mycket utifrån de misstag som görs i den dagliga verksamheten.

Det har varit väldigt givande att reflektera kring 'terapeutens misstag', något som höjt taket i vår grupp ytterligare och skapat en trygghet i gruppen att det är ok att göra fel, och dela med sig av de fel man gör.

Saker som varit utmanande och svåra?

 

Det har varit bitvis utmanande att lyckas prioritera läsningen av boken, men vi upplever ändå att detta är ett ypperligt sätt att få in kompetensutveckling – inte bara genom traditionell ärendehandledning utan också att få ta del av litteratur. Kommer fortsättningsvis vilja ha ett liknande format! En annan utmaning, som det ofta är, är att komma ihåg att ta med aktuella ärenden/hinna förbereda ärenden.

Vad har handledningen gett?

 

Vår grupp upplever att vi fått ny energi efter varje handledningstillfälle, vi har erhållit gott stöd av såväl handledare som av varandra i svåra ärenden och tar med oss flera lärdomar från handledningen!

Vår grupp upplever att vi fått ny energi efter varje handledningstillfälle!

Inlägget är sammanställt av Elin Wesslander som är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist i psykoterapi tillika handledare för gruppen. Önskar du eller din arbetsgrupp också handledning utifrån Terapeutens misstag är du varmt välkommen att höra av dig på elin.wesslander@specialistpsykologi.se.