Title Image

Vad är professionshandledning?

Erik Martinsson Mäkelä är legitimerad psykolog sedan 2013. Erik arbetade länge inom kriminalvården och gick 2017 över till att arbeta som psykologkonsult i eget företag. Nedan följer en intervju gällande den professionshandledning som Erik erhållit hos Elin Wesslander sedan oktober 2019.

Vilka behov var det som gjorde att du eftersökte denna handledning från början?

När jag hörde av mig hade jag arbetat som psykologkonsult i drygt ett år med digital behandling, sedvanlig KBT-behandling på mottagning och neuropsykiatriska utredningar, allt genom olika uppdragsgivare. Arbetsuppgifterna var nya för mig och så även själva rollen som psykologkonsult och tempot som det innebar. Inom ramen för mina olika uppdrag gavs kollegial handledning och stöd men det kändes inte tillräckligt. Jag saknade ett sammanhang där jag kunde bolla både kliniska ärenden, etiska frågeställningar och strukturfrågor gällande att arbeta som konsult.

Jag hörde av mig till just Elin eftersom jag tidigare deltagit i specialistkollegium där hon var mentor. Det jag eftersökte var att få handledning och mentorskap av någon som kan mitt yrke väl.

Hur skulle du beskriva handledningens innehåll?

Handledningen är behovsbaserad och det blir en god blandning mellan de olika typerna av frågor som jag tar upp. Vanliga teman under ett handledningstillfälle är klinisk ärendehandledning, struktur i mitt arbete, företagandet och frågor kopplade till marknadsföring. Ofta också någon yrkesetisk fråga kring sådant som skaver. Elin är inte rädd för att växla mellan frågeställningarna.

Kan du ge exempel på yrkesetiska frågor som ”skavt”?

Det kan handla om huruvida jag ska ta mig an ett specifikt uppdrag eller inte utifrån min kompetens och erfarenhet eller utifrån förutsättningarna som ges. Är jag lämpad att göra detta och används offentliga medel på ett rimligt vis här? Ett annat exempel är vid misstanke om att barn far illa och att då få resonera inför orosanmälan.

Blir det inte spretigt med olika fokusområden under handledningen?

Nej, det är snarare en styrka. Jag vill ha det så. Något som är till hjälp är när jag mailar mina frågeställningar innan, det underlättar för mig att ägna tiden åt det som är mest relevant.                   

Vad har varit hjälpsamt för dig och på vilket sätt?

Jag har fått gott stöd direkt i mina frågeställningar och det var en lättnad att få börja med handledningen. Känner mig stärkt i att jag gör ett arbete som jag kan stå för och att jag kan tacka nej till uppdrag när det är lämpligt. Jag har fått stöd i hur jag kan förhålla mig till arbetet i stunder då privatlivet är tufft och jag har även fått tänka kring vad som ger mig glädje och flow i arbetet, vad jag vill göra som psykolog nu och framåt. 

Skiljer sig denna handledning från annan handledning du fått, hur i så fall?

Den stora vinsten för mig är kombinationen av klinisk kompetens i alla möjliga former och stöd i företagandet/konsultrollen, att jag kan få stöd i båda aspekterna i samma person är en stor fördel. Elin är väldigt kompetent och dessutom bra på att hålla ramarna på det jag önskar ta upp, inte alla handledare är bra på det.

Vilka skulle du rekommendera liknande handledning till?

Med Elins bredd så är det nog många som kan ha utbyte av handledningen. Definitivt de i liknande yrkessituation som jag, alltså personer som arbetar ensam utan formaliserad handledning. Jag tänker att alla i vårt yrke behöver ha handledning men jag tror att det är många egenföretagande konsulter som missar det. Kanske för att det är svårt att prioritera eller för att det känns som att man är säker på de uppdrag man har.  

För mig är det en stor trygghet att veta att vi har en etablerad kontakt. Det är en rätt konstig yrkesroll att ”dra runt och ta på sig uppdrag kring människors mående på uppdragsbasis”. Jag räknar med att jag förr eller senare hamnar i något riktigt svår yrkesmässig situation, exempelvis att jag som inhyrd springer på rena missförhållanden någonstans. Ser det lite som en backup och en kvalitetssäkring att jag tar mitt ansvar som konsultpsykolog att se till att jag har någon med högre kompetens bakom som kan stödja.


Blogginlägget är skrivet efter en intervju med leg psykolog Erik Martinsson Mäkelä. Texten är redigerad av Elin Wesslander. Specialistbloggen syftar till att sprida kunskap, inspiration och reflektion kring ämnen relaterade till professionell utveckling för personer med människovårdande yrken.