Title Image

Workshop den 6/12: Utveckling genom misstag

Workshop den 6/12: Utveckling genom misstag

Varmt välkommen till en workshop där vi använder de misstag vi gör i arbetet som en språngbräda för professionell utveckling.

Vad kan vi lära av våra misstag, hur kan vi hantera dem när de sker och hur kan vi ta hand om både oss själva och våra klienter i processen?

Alla människor gör misstag, så även terapeuter, och hur mycket vi än vill kunna förebygga felsteg går det inte att förebygga allt. I aktuell workshop skapas ett lärande genom att bygga samman kunskap, nya beteenden och  reflektion utifrån egna erfarenheter tillsammans med andra professionella.

Information. Vilken typ av misstag gör vi enligt klienterna, oss själva och forskningen? Vilka omständigheter ökar sannolikheten för att misstagen blir svårhanterliga? Hur kan vi hantera de misstag som sker?
Färdighetsträning. Vi tittar på hur vi kan skapa misstagsvänliga verksamheter och terapisituationer och tränar på det.
Reflektion. Vi tittar på oss själva. Vilka misstag gör jag och när blir det extra svårt för mig? Vad gör jag då och vilka livlinor har jag?

Workshopen utgår från boken Terapeutens misstag. Om det mänskliga i terapiarbetet. Och under dagen får ni ta del av många exempel på misstag och lärdomar som erfarna terapeuter gjort under sitt arbetsliv.

 

Deltagaren kan se fram emot en dag av utveckling genom igenkänning, öppenhet och ett stort mått av värme. Det här är inte ett lätt ämne men tillsammans hjälps vi åt med att titta på det med varsamma ögon. Reflektionsarbetet kommer ske i mindre grupp och delande i storgrupp sker frivilligt.

En dag av utveckling genom igenkänning, öppenhet och ett stort mått av värme. Det här är inte ett lätt ämne men tillsammans hjälps vi åt med att titta på det med varsamma ögon.

Workshopen hålls av Elin Wesslander, psykolog, psykoterapeut och specialist i psykoterapi. Författare till boken Terapeutens misstag och erfaren kliniker, handledare och utbildare med specialintresset att hjälpa behandlare att titta på sig själva för att utvecklas i sina yrkesroller.

Vi ses på Zoom den 6 december kl 9.00-16.00.

 

Anmälan sker via formuläret nedan. Ange kontaktuppgifter till deltagaren och fakturaadress samt eventuell referens till fakturan. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas. Sista anmälningsdag är den 6 november och om du anmäler dig innan den 6 oktober får du boken Terapeutens misstag hemskickad till dig.

 

Målgrupp: psykologer och psykoterapeuter.

 

Kostnaden är 1 750:- + moms.

Ett begränsat antal studentplatser erbjuds till 1 000:- + moms. Viktigt dock att deltagaren har någon erfarenhet av egna terapikontakter. Ange ”Student” vid anmälan.
Även pensionärer deltar till en kostnad av 1 000:- + moms. Ange ”pensionär” vid anmälan.

Undrar du något är du varmt välkommen att mejla mig på elin.wesslander@specialistpsykologi.se.

Anmäler du dig innan den 6 oktober får du *Terapeutens misstag* postad till dig.